3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

Một đất nước Hạnh Phúc khi tất mọi người đều sống theo những qui tắc sau:
1.Các mối quan hệ được thiết lập trên nền tảng ĐẠO ĐỨC.
2.Có LỐI SỐNG đúng đắn
3.Tất cả mọi người có chung một MỤC ĐÍCH SỐNG: sống là để phục vụ.
Ba chuẩn mực này sẽ mang đến cho mọi người một cuộc sống bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.

Happiness Coach Dương Tường Nhi

http://https://www.facebook.com/happylifesty/photos/a.104206817879913/104206797879915/?type=3&theater