CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC
Trang chủ / Blog / Lịch Hội thảo - Khoá học

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG 100+ THÓI QUEN HẠNH PHÚC

 

Thói quen trong suy nghĩ, cảm xúc, hành động, lối sống sẽ định hình hạnh phúc của chúng ta.

Thói quen tốt sẽ giúp chúng ta hạnh phúc.

Thay đổi được thói quen là một hành trình, và là bước đầu tiên trên hành trình Đường về Hạnh phúc.

Chương trình Huấn luyện - Hành động duy nhất trong năm 2022 sẽ khai giảng vào ngày 6/6/2022.

Link đăng ký: https://bitly.com.vn/9phpl9

#hạnhphúc #happy #đườngvềhạnhphúc #happylifestyle

Link facebook: https://tinyurl.com/y4nr3rcu