CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC

CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC

CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC

CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC

CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC
Trang chủ / Blog / Thay đổi nhận thức

CỘI NGUỒN CỦA SỨC KHOẺ & HẠNH PHÚC

 

Mỗi người đều có tư duy khác nhau được hình thành từ sự hiểu biết, trải nghiệm, lối sống, môi trường.Tư duy này tạo thành lối mòn, từ đó tạo ra những quyết định, hành động, lời nói, hình thành nên hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân và còn tác động đến cả những người xung quanh.

Có những người dễ nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề hơn là tiêu cực và ngược lại, tất cả đều do tư duy.

Stress, mất ngủ, lo lắng, bất an và các vấn đề sức khoẻ khác đều do cách chúng ta nghĩ và nhìn nhận cuộc sống theo hướng tiêu cực nhiều hơn.

Thay đổi nhận thức, chuyển hoá tư duy tích cực để tìm thấy sự thanh thản, bình an, hạnh phúc, sức khoẻ cần một quá trình học tập và rèn luyện THÂN -TÂM.
 
Khi TÂM đổi thì cuộc đời cũng sẽ đổi thay.

#đườngvềhạnhphúc #happylifestyle