Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work

Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work

Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work

Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work

Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work
Trang chủ / Blog / Doanh nghiệp Hạnh Phúc

Dịch vụ Huấn luyện Doanh Nghiệp Hạnh Phúc – Happiness at Work

 

Hạnh phúc trong công việc (Happiness at work) là liều “thuốc giải độc” tốt nhất cho căng thẳng. Làm việc quá nhiều không mang đến stress (căng thẳng) mà việc cảm thấy tồi tệ khi làm việc mới là nguyên nhân.
Hạnh phúc trong công việc không đến từ việc tăng lương, thưởng, hoặc phúc lợi. Nó đến từ hai điều: kết quả và các mối quan hệ tốt đẹp, có nghĩa là, những con người tuyệt vời làm những việc tuyệt vời.
Khi nhân viên hạnh phúc, các khách hàng cũng hạnh phúc.
Là Certified Academy Woohoo Partner tại Đan Mạch, Công ty Happy Lifestyle mang đến giải pháp làm việc Hạnh Phúc cho các Doanh Nghiệp qua chương trình Coaching, đào tạo và cấp chứng chỉ Chief Happiness Officer ( CHO) – Giám Đốc Hạnh Phúc & huấn luyện Doanh nghiệp Hạnh phúc.
Top 9 về Hạnh phúc trong công việc:
1. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hạnh phúc trong công việc có thể chính là yếu tố thành công quan trọng nhất trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay, và những công ty hạnh phúc sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn!
2. Hạnh phúc trong công việc là một trong 3 nguồn hạnh phúc quan trọng nhất trong cuộc sống.
3. Hạnh phúc trong công việc là liều “thuốc giải độc” tốt nhất cho căng thẳng. Làm việc quá nhiều không nhất thiết mang đến stress (căng thẳng) cho bạn, mà chính là cảm thấy tồi tệ khi làm việc mới là nguyên nhân.
4. Tăng hạnh phúc của nhân viên sẽ giảm đáng kể việc nhân viên thường xuyên nghỉ làm hoặc từ chức.
5. Bạn Hạnh phúc trong công việc hay không hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. Không phải là trách nhiệm của cấp trên, hay đồng nghiệp, hay xã hội, mà chính là bạn.
6. Cấp trên và môi trường làm việc của bạn chỉ chịu trách nhiệm trong việc tạo điều kiện và xây dựng văn hóa giúp mọi người dễ dàng đạt được hạnh phúc trong công việc
7. Hạnh phúc trong công việc không chỉ đến từ chính sách, chiến lược, kế hoạch hay giá trị của Doanh nghiệp, tổ chức. Nó đến từ những việc mà chúng ta làm ngay tại đây và ngay lúc này.
8. Hạnh phúc trong công việc không đến từ việc tăng lương, thưởng, hoặc phúc lợi, nó đến từ hai điều: kết quả (Result) & và các mối quan hệ (Relationship), có nghĩa là, những con người tuyệt vời cùng làm những việc tuyệt vời.
9. Hạnh phúc trong công viêc không đơn giản xảy ra. Nó cần được tập trung, nỗ lực lâu dài từ cả quản lý và nhân viên.

Happiness Coach Dương Tường Nhi