GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ
Trang chủ / Blog / Doanh nghiệp Hạnh Phúc

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẰNG EQ

 

1. Bạn tôn trọng phía đối lập và bạn nhận ra rằng họ cảm thấy được tôn trọng.
2. Bạn vẫn vững vàng nhưng linh hoạt.
3. Bạn thật sự cảm thấy rằng phía bất đồng có quyền giữ lập trường của họ.
4. Cả hai cùng thắng là mục tiêu cuối cùng của bạn.
5. Mọi người nên rời đi với cảm giác họ giành được điều gì đó.
6. Bạn muốn điều tốt nhất cho đối thủ của bạn.Đừng nhắm đến việc nhận được nhiều nhất từ những điều kiện nhượng bộ của họ.
7. Loại bỏ từ "đúng" và "sai" trong khi từ vựng của bạn trong suốt thời gian đàm phán.Dù thích hay không, mọi người quanh bàn đều cảm thấy mình đúng như nhau.
8. Bạn nhìn thấy mặt trái của đồng xu, rằng mỗi bên đều cảm thấy buồn phiền như nhau.Cảm giác về sự bất công không chỉ tồn tại về phía bạn.
9. Bạn nói với tư cách cá nhân, từ trái tim.Điều này đòi hỏi bạn bày tỏ chính mình theo cách đơn giản, thích hợp và cân bằng.
10. Đồng ý tha thứ và yêu cầu sự tha thứ.Hãy để lỗi lầm của người khác tàn phai vào quá khứ và chấp nhận trách cứ vào chính sai lầm của bạn ngay lúc này.
- Deepak Chopra -