Hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực
Trang chủ / Blog / Người Hạnh Phúc

Hạnh phúc đích thực


Dấu hiệu để nhận ra chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc từ bên trong: không cần dựa quá nhiều vào những thứ bên ngoài để có niềm vui, hạnh phúc.
Không cần shopping thường xuyên
Không cần ăn uống quá nhiều
Không dựa hoàn toàn vào những mối quan hệ
Không cảm thấy cuộc sống này mất hết ý nghĩa khi thiếu một ai đó.
Không dựa vào chức vụ, tài sản, danh vọng.
Không dựa vào tôn giáo.
Không dựa hoàn toàn vào công việc bằng cách đánh đổi tất cả thời gian, sức lực để kiếm tiền bằng mọi cách.

Cho nên, tiền nhiều chưa chắc đã tìm được hạnh phúc ĐÍCH THỰC - "happy for no reason"!

Thế giới bên ngoài là do thế giới bên trong tạo ra

Happiness Coach Dương Tường Nhi

https://www.facebook.com/photo?fbid=308909520626638&set=a.185438349640423