Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN
Trang chủ / Blog / Video

Chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

 

 

Kết quả mang lại sau chương trình Huấn luyện - Hành động LÃNH ĐẠO BẢN THÂN
1. Hiểu rõ những kỹ năng, phẩm chất cần có của 1 người thành công
2. Nhìn nhận được những ưu điểm của bản thân để phát huy và những nhược điểm cần  khắc phục
3. Biết cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ chất lượng
4. Hình thành được những thói quen tích cực cho công việc và cuộc sống
5. Tự tin hơn trước những thách thức
6. Xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu
7. Được tín nhiệm của cấp trên và có cơ hội thăng tiến

Life Coach Trần Thuỳ Trang