Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC
Trang chủ / Blog / Video

Chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

 

 Kết quả mang lại sau chương trình Huấn luyện - Hành động NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC
1. Học cách trân trọng và yêu thương công việc hơn
2. Phát triển những giá trị, phẩm chất tốt đẹp
3. Hạnh phúc hơn trong các mối quan hệ
4. Biết yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn
5. Tăng chỉ số EQ
6. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh sales, marketing và triển khai
7. Kỹ năng quản lý dự án
8. Kỹ năng làm việc đội nhóm
9. Kỹ năng phát triển mạng lưới kinh doanh
10. Tự tin trước tất cả thách thức trong cuộc sống và công việc

Trainer/Happiness Coach/ Sivananda Yoga Health Educator Dương Tường Nhi