RANH GIỚI

RANH GIỚI

RANH GIỚI

RANH GIỚI

RANH GIỚI
Trang chủ / Blog / Người Hạnh Phúc

RANH GIỚI


Trong tất cả hành động hàng ngày, chúng ta cần xác định ĐIỂM giới hạn để dừng lại hay có cách cư xử đúng đắn và phù hợp, điểm đó gọi là RANH GIỚI.
QUAN TÂM quá nhiều sẽ thành làm phiền
TỰ TIN quá mức trở thành kiêu hãnh
CHẤP NHẬN nhiều lần trở thành nhu nhược
CHO ĐI không đúng chỗ trở thành lãng phí
TIẾT KIỆM nhiều thành hà tiện
THA THỨ thường xuyên trở thành ngu muội
BUÔNG BỎ dứt khoát thành vô cảm
TRÂN TRỌNG không đúng chỗ tạo nên hụt hẫng
NÓI SỰ THẬT đôi khi thành nói xấu
TỰ DO quá trớn thành buông thả
KỶ LUẬT không đúng cách thành ép buộc
QÚA HIỀN LÀNH dễ bị tấn công
TRÁCH NHIỆM quá cao dễ bị lợi dụng
SÁNG TẠO đôi khi thành phản cảm
CAN ĐẢM quá mức dễ gặp rủi ro
KIÊN TRÌ dài lâu thành chậm chạp
THÀNH CÔNG đi cùng tham vọng lớn đôi khi vi phạm những chuẩn mực đạo đức
Xác định đúng RANH GIỚI để dừng lại, để tập trung năng lượng vào những điều cần thiết khác sẽ giúp cho cuộc sống được cân bằng, hài hoà và bình an, hạnh phúc.

Happiness and Spiritual Coach Dương Tường Nhi