Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."

Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."

Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."

Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."

Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."
Trang chủ / Blog / Lịch Hội thảo - Khoá học

Talk Show "Khởi đầu với Yêu thương..."


Link đăng ký: https://forms.gle/toqYpRKNjFYEnPVQ6
Không cần phải ký Cam kết 
Không cần phải hô hào Kỷ luật 
Không cần phải được ai đó tạo Động lực 
Không cần phải nói lời hoa mỹ 
Không cần phải biện hộ 
…và không cần bất cứ lý do gì bởi vì, khi YÊU THƯƠNG, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc cho người mình yêu mến. 
Làm thế nào để con tim luôn tràn ngập TÌNH YÊU với công việc, các mối quan hệ xung quanh và với thiên nhiên, vạn vật?

#happylifestyle #love #hpe #happy #lifestyle