VỀ VỚI CỘI NGUỒN

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

VỀ VỚI CỘI NGUỒN
Trang chủ / Blog / Tin tức

VỀ VỚI CỘI NGUỒN


Ra giêng là cao điểm cho các lễ hội tâm linh, cúng bái, cầu khẩn. Tuy nhiên, Covid đã làm chặn đứng tất cả hoạt động này.Vậy điều gì sẽ xảy ra khi trong năm nay, con người không thể thực hiện các hoạt động "tâm linh" của mình ?
Chúng ta đã tìm kiếm "tâm linh" sai chỗ. Phật, Thần, thánh không có ở trong chùa, đền đài. Thượng đế không ở trên thiên đàng.Chúa không ở trong nhà thờ. Đây là những hình tượng đẹp đẽ mà con người ai cũng muốn hướng đến: sự thánh thiện, bình an, từ bi, trắc ẩn, tình yêu thương vô điều kiện.
Chúng ta cảm thấy an tâm, tin cậy khi chia sẻ những điều mong muốn của mình qua những lời cầu nguyện đến các Đấng tối cao và tin rằng các vị Thần, Phật, Thương đế sẽ mang đến cho bản thân và gia đình những điều tốt đẹp.
Nhưng chúng ta lại quên mất những phẩm chất tốt đẹp chúng ta có sẵn bên trong bản thân mình, đó là chân ngã. Chúng ta có tính Phật, có trái tim yêu thương, có sự bao dung, có sự rộng lượng, có sự từ bi... nhưng chúng ta không thấy hết chính mình, vì chúng ta chưa TỈNH THỨC.
Mỗi con người đều có Phật, Chúa, Thượng Đế ngự sẵn bên trong.Chỉ cần quay về bên trong mình thực hành để phát triển những phẩm chất tốt đẹp đã có sẵn, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, tìm thấy thiên đường ngay trong cuộc sống này.
Thiên đường không phải là một nơi chốn vật lý mà là trạng thái tinh thần. Nơi đó sẽ có những con người đã về với nguồn cội của mình, họ chính là Phật, Chúa, Đấng tối cao.
Chương trình HUẤN LUYỆN - HÀNH ĐỘNG ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC