Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Trang chủ / Về chúng tôi

Về chúng tôi

 

Happy Lifestyle cung cấp dịch vụ Đào tạo, Huấn luyện (Coaching), Tư vấn dành cho Doanh nghiệp, Quản lý và các cá nhân. 

Các chương trình Huấn luyện cùng với thực hành, trải nghiệm giúp mọi người thay đổi thói quen, lối sống, rèn luyện các giá trị, phẩm chất tốt đẹp của tâm hồn để có được trạng thái sức khoẻ cân bằng, sự bình an, hạnh phúc và sức mạnh tâm linh.

 

 

Tầm nhìn

 

Nhân rộng mô hình Happy Lifestyle để tiếp cận đến tất cả mọi người trên đất nước và thế giới.

 

 

Sứ mệnh

 

Tăng chỉ số Hạnh phúc của các Doanh nghiệp, cá nhân.Giúp mọi người thay đổi nhận thức, tìm thấy sự bình an, hạnh phúc.

 

 

Giá trị cốt lõi
Chúng tôi luôn cùng nhau trau dồi kiến thức, học hỏi, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện các giá trị đạo đức. Lòng trắc ẩn, biết ơn, yêu thương, sự nhất quán, kỷ luật, trung thực là những phẩm chất tốt đẹp sẽ dẫn đường chúng tôi trên hành trình phục vụ khách hàng.

 

Học hỏi, phát triển 
Yêu thương 
Thấu hiểu 
Trắc ẩn 
Kỷ luật
Nhất quán 
Trung thực.
Chúng tôi luôn cùng nhau trau dồi kiến thức, học hỏi, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện các giá trị đạo đức.
Lòng trắc ẩn, biết ơn, yêu thương, sự nhất quán, kỷ luật, trung thực là những phẩm chất tốt đẹp sẽ dẫn đường chúng tôi trên hành trình phục vụ khách hàng.